Företag i Värnamo kommun (5 488 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och här finns 5 825 företag verksamma varav 349 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Värnamo finns det 2 279 aktiebolag, 75 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 2 651 enskilda firmor samt 800 övriga bolag.

  • I Värnamo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 60 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 279 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 145 KSEK vilket är 21,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 349 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Värnamo kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 467 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 6 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Värnamo kommun på plats 191 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Värnamo kommun på plats 85 av 290.
  • Värnamo kommun har 34 123 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 803 535 KSEK, vilket ger 873 KSEK per invånare och placerar Värnamo på plats 48 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Värnamo kommun blir detta 2 777 867 KSEK och per invånare 81 KSEK, vilket placerar Värnamo på plats 31 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Värnamo kommun har 12 398 641 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 40 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 475 859 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Värnamo kommuns aktiebolag plats 38 av 290 vad gäller inbetald skatt.