Företag i Västerås kommun (18 493 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

K

R

S

V

Snabbfakta

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och här finns 19 399 företag verksamma varav 1 718 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Västerås finns det 9 648 aktiebolag, 293 handelsbolag, 133 kommanditbolag och 5 995 enskilda firmor samt 3 330 övriga bolag.

  • I Västerås kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 120 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 648 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 069 KSEK vilket är 21,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 91 konkurser skett men 1 718 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Västerås kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -82 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 269 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Västerås kommun på plats 119 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 91 st vilket räknat per invånare placerar Västerås kommun på plats 64 av 290.
  • Västerås kommun har 149 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 121 279 089 KSEK, vilket ger 809 KSEK per invånare och placerar Västerås på plats 57 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Västerås kommun blir detta 5 986 813 KSEK och per invånare 40 KSEK, vilket placerar Västerås på plats 110 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Västerås kommun har 33 975 125 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 70 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 214 471 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Västerås kommuns aktiebolag plats 92 av 290 vad gäller inbetald skatt.