Företag i Vårgårda kommun (2 125 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 237 företag verksamma varav 140 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vårgårda finns det 561 aktiebolag, 32 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 1 265 enskilda firmor samt 364 övriga bolag.

  • I Vårgårda kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 561 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 38 726 KSEK vilket är 112,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 140 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vårgårda kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -117 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 288 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vårgårda kommun på plats 70 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Vårgårda kommun på plats 144 av 290.
  • Vårgårda kommun har 11 459 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 285 723 KSEK, vilket ger 1 683 KSEK per invånare och placerar Vårgårda på plats 13 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vårgårda kommun blir detta 4 275 868 KSEK och per invånare 373 KSEK, vilket placerar Vårgårda på plats 3 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vårgårda kommun har 1 422 798 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 164 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 1 965 KSEK i skatt, vilket ger - 0 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vårgårda kommuns aktiebolag plats 287 av 290 vad gäller inbetald skatt.