Företag i Vaggeryds kommun (2 007 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 239 företag verksamma varav 157 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vaggeryd finns det 660 aktiebolag, 32 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 196 enskilda firmor samt 348 övriga bolag.

  • I Vaggeryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 660 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 741 KSEK vilket är 10,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 157 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vaggeryds kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 35 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 243 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vaggeryds kommun på plats 120 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Vaggeryds kommun på plats 51 av 290.
  • Vaggeryds kommun har 13 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 883 869 KSEK, vilket ger 859 KSEK per invånare och placerar Vaggeryd på plats 49 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vaggeryds kommun blir detta 619 069 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Vaggeryd på plats 100 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vaggeryds kommun har 1 043 584 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 233 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 98 472 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vaggeryds kommuns aktiebolag plats 119 av 290 vad gäller inbetald skatt.