Företag i Vallentuna kommun (5 101 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 4 914 företag verksamma varav 418 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vallentuna finns det 2 187 aktiebolag, 137 handelsbolag, 42 kommanditbolag och 1 988 enskilda firmor samt 560 övriga bolag.

  • I Vallentuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 187 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 662 KSEK vilket är 62,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 418 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vallentuna kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 390 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 81 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vallentuna kommun på plats 67 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Vallentuna kommun på plats 159 av 290.
  • Vallentuna kommun har 33 144 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 976 985 KSEK, vilket ger 392 KSEK per invånare och placerar Vallentuna på plats 195 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vallentuna kommun blir detta 1 194 369 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Vallentuna på plats 133 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vallentuna kommun har 1 846 393 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 262 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 258 070 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vallentuna kommuns aktiebolag plats 101 av 290 vad gäller inbetald skatt.