Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Vara kommun (3 116 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 616 företag verksamma varav 223 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vara finns det 959 aktiebolag, 82 handelsbolag, 55 kommanditbolag och 1 881 enskilda firmor samt 639 övriga bolag.

  • I Vara kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 23 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 959 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 769 KSEK vilket är 17,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 223 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vara kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 300 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 40 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vara kommun på plats 35 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Vara kommun på plats 230 av 290.
  • Vara kommun har 15 954 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 996 912 KSEK, vilket ger 815 KSEK per invånare och placerar Vara på plats 58 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vara kommun blir detta 1 072 699 KSEK och per invånare 67 KSEK, vilket placerar Vara på plats 47 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vara kommun har 2 910 408 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 91 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 194 567 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vara kommuns aktiebolag plats 49 av 290 vad gäller inbetald skatt.