Företag i Varbergs kommun (10 906 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

K

L

R

S

T

U

V

Å

Ä

Snabbfakta

Varbergs kommun ligger i Hallands län och här finns 11 581 företag verksamma varav 852 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Varberg finns det 4 941 aktiebolag, 235 handelsbolag, 57 kommanditbolag och 4 554 enskilda firmor samt 1 794 övriga bolag.

  • I Varbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 81 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 941 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 387 KSEK vilket är 30,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 27 konkurser skett men 852 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Varbergs kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 007 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 45 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Varbergs kommun på plats 36 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 27 st vilket räknat per invånare placerar Varbergs kommun på plats 154 av 290.
  • Varbergs kommun har 62 651 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 55 171 698 KSEK, vilket ger 881 KSEK per invånare och placerar Varberg på plats 46 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Varbergs kommun blir detta 4 102 083 KSEK och per invånare 65 KSEK, vilket placerar Varberg på plats 54 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Varbergs kommun har 39 265 238 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 18 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 595 336 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Varbergs kommuns aktiebolag plats 75 av 290 vad gäller inbetald skatt.