Företag i Vellinge kommun (6 989 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vellinge kommun ligger i Skåne län och här finns 6 565 företag verksamma varav 466 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vellinge finns det 3 651 aktiebolag, 153 handelsbolag, 46 kommanditbolag och 2 033 enskilda firmor samt 682 övriga bolag.

  • I Vellinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 28 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 651 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 780 KSEK vilket är 73,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 466 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vellinge kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 481 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 55 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vellinge kommun på plats 49 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Vellinge kommun på plats 108 av 290.
  • Vellinge kommun har 35 688 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 831 347 KSEK, vilket ger 444 KSEK per invånare och placerar Vellinge på plats 164 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vellinge kommun blir detta 1 359 800 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Vellinge på plats 120 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vellinge kommun har 5 487 361 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 120 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 351 595 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vellinge kommuns aktiebolag plats 69 av 290 vad gäller inbetald skatt.