Företag i Vindelns kommun (1 417 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 644 företag verksamma varav 71 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vindeln finns det 313 aktiebolag, 14 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 975 enskilda firmor samt 338 övriga bolag.

  • I Vindelns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 313 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 535 KSEK vilket är 35,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 71 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vindelns kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 94 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 38 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vindelns kommun på plats 42 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Vindelns kommun på plats 289 av 290.
  • Vindelns kommun har 5 396 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 229 714 KSEK, vilket ger 599 KSEK per invånare och placerar Vindeln på plats 101 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vindelns kommun blir detta 277 766 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Vindeln på plats 80 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vindelns kommun har 621 240 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 185 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 46 899 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vindelns kommuns aktiebolag plats 77 av 290 vad gäller inbetald skatt.