Företag i Ydre kommun (320 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och här finns 968 företag verksamma varav 30 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ydre finns det 199 aktiebolag, 7 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 550 enskilda firmor samt 210 övriga bolag.

  • I Ydre kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 199 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 266 KSEK vilket är 65,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 30 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ydre kommun är 13,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 9 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 242 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ydre kommun på plats 268 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Ydre kommun på plats 278 av 290.
  • Ydre kommun har 3 739 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 165 557 KSEK, vilket ger 312 KSEK per invånare och placerar Ydre på plats 235 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ydre kommun blir detta 95 186 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Ydre på plats 199 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ydre kommun har 366 723 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 210 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 11 863 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ydre kommuns aktiebolag plats 254 av 290 vad gäller inbetald skatt.