Om Nodeus Group

Ratsit ingår i Nodeus Group AB som är en koncern bestående av 25 bolag, verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Några exempel på bolag som ingår i koncernen är just Ratsit (som ingår i Public Search i Sverige), Safenode, Checkbiz, Ratlibris med flera. Du kan läsa om alla bolagen som ingår i koncernen på Nodeus webbplats.

Nodeus Group arbetar med att förvärva, starta upp och utveckla bolag som tillhandahåller beslutsstödtjänster inom kredit-, marknads- och affärsinformation.

Koncernen bildades 2015 av Lars Save (grundare av bland annat Bisnode, Addnode och Empir Group). Under samma år (2015) sålde, Ratsits grundare och tillika nuvarande VD Anders Johansson, bolaget till Nodeus Group. Anders är även delägare i Nodeus Group.  

Alla bolagen som ingår i Nodeus Group driver sin egen verksamhet operativt och självständigt, med ett fullständigt ansvar för sina egna resultat gentemot koncernen. Nodeus Group bidrar och stöttar sina dotterbolag med finansiering, data, redovisning, IT, marknadsföring och juridisk rådgivning.

 

Nodeus Groups strategi bygger på att bolagen som ingår i koncernen även ska vara delägare i koncernen. När ett bolag tas upp i koncernen finns det två faser innan delägarskapet helt går igenom.

 

Initialt får ledning och personal på dotterbolaget ett stort personligt incitament för att utveckla sin affär. När ekonomin och affären stabiliserats är målet att ägare, ledning och personal säljer sitt bolag till koncernen och köper in sig som delägare i koncernen istället. Målet är att alla dotterbolagen ägs av Nodeus Group, medan Nodeus Group ägs av ledning och styrelser från alla dotterbolagen. Alltså är planen långsiktigt att alla dotterbolagen blir helägda koncernbolag.

 

Styrelsen för Nodeus Group består av:

 

Nodeus Group – bolagen som ingår och inbördes förhållande

 

Public Search i Sverige

Public Search i Sverige är Nodeuskoncernens trafik- och annonsfinansierade del som består av dotterbolagen Ratsit och Bolagsfakta. Genom dessa dotterbolag tillhandahåller Public Search i Sverige person- och företagsinformation på ett effektivt och nytänkande sätt, både till företag och privatpersoner. 

Anders Johansson, VD på Ratsit, äger Public Search i Sverige till 9,9 %, medan resterande 90,1 % ägs av Nodeus Group. Public Search i Sverige äger både Ratsit och Bolagsfakta till 100 %.