Dödsbo - Vad är ett dödsbo?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är ett dödsbo?

Ordet dödsbo betyder "det som bli kvar efter en person som avlidit". Detta innebär att när en person avlider hamnar den avlidnes tillgångar i ett dödsbo och detta är en juridisk person.  Förr användes ordet stärbhus för att benämna ett dödsbo vilket är ett lånord från tyskans sterbhus. 

 

Vilka är dödsbodelägare?

Delägarna i dödsboet är den avlidnes arvingar och testamentstagare och dessa bestämmer vad som skall hända med den avlidnes tillgångar. Dödsboet upphör när arvskiftet är genomfört.

 

Vad är ett oskiftat dödsbo?

Om man väljer att inte genomföra ett arvskifte innebär det att dödsbodelägarna driver till exempel dödsboets företag vidare med dödsboet som ägare. Alla dödsbodelägare måste vara eniga om att dödsboet skall förbli oskiftat för att det så skall förbli.  

 

Hur deklarerar man för ett dödsbo? 

Det är dödsbodelägarna som ansvarar för dödsboets deklaration. Dessa kan i sin tur utse ett ombud som sköter om deklarationen. Man deklarerar för det år som dödsfallet inträffade och för den inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och för eventuella inkomster som dödsboet haft. 

 

Vad är en dödsboanmälan?

Om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter kopplade till den avlidnes död kan det räcka med att göra en dödsboanmälan.  De anhöriga till den avlidne kan göra en dödsboanmälan och denna handling kan i vissa fall ersätta bouppteckning. Man gör anmälan till den kommun där den avlidne var folkbokförd. Läs mer om dödsboanmälan på Skatteverkets hemsida. 

 

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckning är en förteckning över tillgångar och skulder som den avlidne hade på sin dödsdag. Bouppteckningen skall upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Alla dödsbodelägare skall kallas till bouppteckningen men man är inte skyldig att vara närvarande. 

 

Läs mer om dödsbo och bouppteckning på Konsumentverkets hemsida.

 

Lär dig mer om