Folkbokföring - Vad är folkbokföring?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är folkbokföring?

Folkbokföring är Skatteverkets sätt att registrera personer i Sverige. 

 

Varför har vi folkbokföring?

En av anledningarna till att man folkbokförs är att samhället lättare skall kunna planera för bland annat bostäder, skolor och vägar. Skatteverket registrerar bland annat namn, adress och personnummer i folkbokföringsregistret.

 

Vad behövs för att folkbokföras?

För att man skall  folkbokföras i Sverige behöver man ha en adress och man folkbokförs där man bor och har sin huvudsakliga dygnsvila. Folkbokföringsuppgifter används bland annat i kreditupplysningsregister där en folkbokförd person förekommer från det att man är 16 år. 

 

Vad är lägenhetsnummer?

Bor man i lägenhet skall man vara folkbokförd i en lägenhet med dess lägenhetsnummer. Både hyresrätter och bostadsrätter skall inneha ett lägenhetsnummer och lägenhetsnumret finner man ofta på lägenhetsdörren eller i byggnadens entré. Lägenhetsregistret är ett nationellt register som ger svar på vilket lägenhetsnummer en lägenhet har och hur stor den är till ytan och hur många rum som lägenheten har. 

 

Finns det olika typer av lägenhetsnummer?

Lantmäteriets lägenhetsnummer som används av Skatteverket i folkbokföringen består av fyra siffror. Det förekommer att bostadsrättsföreningar använder sig av en annan form av lägenhetsnummer som innehåller fler än fyra siffror. 

 

Läs mer om lägenhetsnummer på Lantmäteriets hemsida. 

 

Hur gör man vid adressändring?

Flyttar man, byter adress, gifter sig eller flyttar utomlands skall man anmäla detta som en adressändring till folkbokföringen på Skatteverket. Detta kan man göra genom att använda Skatteverkets e-tjänst Flyttanmälan

 

Folkbokföring i historien

Sverige har sedan 1600-talet folkbokfört sina invånare. Prästen i kyrkoförsamlingen bokförde bland annat dop och vigslar i de så kallade kyrkoböckerna som är en förlaga till vår folkbokföring. Kyrkan började registrera personer 1608 och sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen i Sverige. Mantalsskrivning är en äldre benämning av folkbokföring. 

 

Hur kollar man upp var man är folkbokförd? 

På Ratsit Personsök kan man söka upp var man själv och andra är folkbokförda.

 

Vilka är riskerna med att vara folkbokförd på en adress där man inte bor?

Det är olagligt att vara folkbokförd på en adress där man inte bor.

 

Enligt Anders Johansson, VD på Ratsit, bör du heller inte låta någon som inte bor på din att adress skriva sig där. - Det kan innebära att till exempel polis eller delgivningsmän kan dyka upp i ditt hem för att få kontakt med den person som valt att skriva sig på din adress men som inte bor där, säger Anders. 

 

I dagsläget kan man få ett föreläggande med vite från Skatteverket gällande sin folkbokföringsadress. Detta innebär att man förväntas rapportera in sina korrekta uppgifter till Skatteverket och gör man inte det så kan man få betala ett vite det vill säga ett penningbelopp som skall fungera som påtryckningsmedel.  

 

När skall man göra adressändring?

Om du flyttar och därmed kommer att spendera din huvudsakliga dygnsvila på en ny adress skall du ändra din adress. Detta gör du på Skatteverkets e-tjänst Flyttanmälan. Flyttar du utomlands och skall vara borta från Sverige i minst ett år skall du anmäla även detta till Skatteverket. 

 

Vad är boendeform?

I Ratsits register finns två olika boendeformer, lägenhet och villa/radhus.

I lägenhet ingår både hyresrätter och bostadsrätter och i villa/radhus ingår fristående hus och radhus. 

 

Lär dig mer om