Vad är lön?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är lön?

I inkomstsammanhang talar man ofta om vilken lön en person har när man talar om hur mycket en person tjänar. Lön är alltså synonymt med inkomst

 

Löneskillnader mellan könen

I Ratsits artikel "Ekonomisk jämställdhet" framgår det att kvinnor generellt har lägre lön än vad männen har. Man ser även att inkomstklyftan mellan män och kvinnor ökar.

 

Hur kan jag få veta vilken lön en person har?

Ratsitkatalogen innehåller de senaste taxeringsuppgifterna gällande inkomster och anmärkningar på alla folkbokförda privatpersoner över 18 år som godkänts av Skatteverket. Katalogerna är indelade efter postnummer och sorterade i alfabetisk ordning enligt efternamn.

 

Vad är inkomst?

Inkomst delas upp i olika inkomstslag och den vanligaste inkomsten är inkomst av tjänst som avser den lön man tjänar på sitt arbete. I deklarationen återfinns även inkomst av näringsverksamhet som avser den lön som genereras av till exempel en enskild firma. Ett annat inkomstslag är inkomst av kapital som avser den inkomst som genereras av till exempel handel med värdepapper och uthyrning av fastighet. Sammanräknad inkomst innebär inkomst av tjänst plus inkomst av kapital. Taxerad förvärvsinkomst är inkomst av tjänst plus inkomst av näringsverksamhet. Taxerad förvärvsinkomst är det samma som den Lön en person har, dvs inkomst på arbete.

 

Vad är inkomstdeklaration?

De olika inkomstslagen och begreppen är hämtade ur deklarationsuppgifterna som uppdateras varje år på Skatteverket. Bra att känna till är att taxeringsår är året som taxeringen blir offentlig och inkomstår avser det år man tjänat in pengarna. Detta innebär alltså att exempelvis taxeringsår 2018 avser inkomsten som man tjänade in under 2017.

 

Då Skatteverket administrerar deklarationer för hela Sveriges befolkning gör man taxeringsuppgifterna offentliga fem gånger under året. Den största delen av inkomsttaxeringarna blir offentliga runt midsommar varje år. I och med att taxeringsuppgifterna blir offentliga får man besked om skatteåterbäring eller restskatt.

 

Vad är skatteåterbäring och restskatt?

Skatteåterbäring innebär att man betalt för mycket skatt under året och får därmed tillbaka den överskjutande delen efter att taxeringen blivit fastställd. Restskatt innebär att man betalt för lite inkomstskatt under året och är därmed skyldig att göra en extra skatteinbetalning. 

 

Lär dig mer om