Särskild postadress - Vad är särskild postadress?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är särskild postadress?

Man kan ha både en folkbokföringsadress och en särskild postadress. Om man av någon anledning till exempel vill ha sin post till en annan adress än till sin folkbokföringsadress kan man anmäla särskild postadress till Skatteverket. Särskild postadress benämns ofta som särskild adress i dagligt tal.

 

Hur anmäler/avanmäler man särskild postadress?

Den särskilda postadressen skall gälla i minst sex månader och man anmäler sin särskilda postadress till Skatteverkets e-tjänst. När den särskilda postadressen skall upphöra anmäler man även detta till Skatteverkets e-tjänst. 

 

Kan man ha särskild postadress i utlandet?

Man kan anmäla särskild postadress i utlandet men endast om man skall bo där i mindre än 1 år. Skall man bo utomlands i mer än 1 år skall man istället anmäla flytt utomlands till Skatteverket

 

Vad är c/o adress?

C/o är en förkortning av det engelska uttrycket "care of" och används i betydelsen av att någon tar hand om eller har ansvar för posten som kommer.

En c/o adress används ofta om man har ekonomisk förvaltare (god man) utsedd då all post skall skickas till förvaltaren och inte till den person som har en ekonomisk förvaltare utsedd. 

En c/o adress skall alltid användas när en person skall ta hand om och förmedla posten till en annan person. Man skall alltså inte använda c/o i adressen om man är inneboende eller hyr i andra hand. Det finns risk att posten inte kommer fram om till exempel den som hyr lägenheten i första hand har sin post eftersänd. 

Läs mer om c/o-adress på Ratsit A-Ö

 

Vad är boxadress?

Det är mycket vanligt att företag har boxadress. Man har ofta både en boxadress och en besöksadress. Till boxadressen får företaget sin post och  besöksadressen är den där företaget har sina lokaler. 

Som privatperson kan man också ha boxadress. Det vanligaste är att man har boxadressen som särskild postadress. Det innebär att man är skriven på sin folkbokföringsadress och att man har en särskild postadress som går till en postbox. 

 

Vad är Poste Restante?

Om man vill ta emot sin post på annan ort än där man bor kan man använda sig av en Poste Restante-adress. Det innebär att man går till det serviceställe för Postnord till vilken man ställt sin post, för att hämta ut sin post.
Exempel på Poste Restante-adress: 

 

Anders Andersson
Poste Restante
123 45 Storstad

 

Läs mer om Poste Restante på Postnords hemsida

 

Lär dig mer om