Inkomst & Jämställdhet – Alla Sveriges 290 kommuner rankade

Publicerad: 2018-05-14
Uppdaterad: 2018-12-20

Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Kvinnor i Sverige har i genomsnitt 91 000 kr lägre årsinkomst än män, vilket innebär att du som kvinna i Sverige tjänar en cirka fjärdedel mindre än vad du gör som man. Inkomstskillnaderna har dessutom ökat i 203 av Sveriges 290 kommuner under det senaste året, och detta samtidigt som vi ser en generell ökning i genomsnittlig inkomst i landet.

För att kartlägga hur och var inkomstskillnaderna är som störst har vi på Ratsit rankat alla Sveriges 290 kommuner i inkomstjämställdhet. Läs vidare för att se listan på de mest och minst inkomstjämställda kommunerna i landet.

25%
Så mycket mindre tjänar kvinnor i genomsnitt än män vid jämförelse av inkomst (2016).

Hur jämställd är din kommun?
Ratsit kartlägger inkomstskillnaderna i Sverige

Att kvinnor generellt sett har lägre löner än män är ett väl dokumenterat faktum. Statistik från 2016 visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 12 procent mindre i lön jämfört med män, vilket innebär en skillnad på 50 400 kr om året. Använder man sig av så kallad standardvägning, som jämför löner mellan män och kvinnor i samma ålder och med samma yrken, tjänar kvinnor runt 4,5 procent mindre i lön.

Men tittar vi på skillnaderna i ren inkomst visas en annan historia. Inkomst innebär alltså total inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Jämför vi dessa siffror så tjänar kvinnor i genomsnitt 25 procent mindre än män i Sverige. Det innebär en skillnad på mellan 23 000 kr upp till 457 000 kr i genomsnittlig årsinkomst, eller 20 000 kr upp till 120 000 kr om vi tittar på medianinkomst, beroende på var du bor. Vår data visar även att inkomstklyftan mellan kvinnor och män ökar. Jämför vi årets inkomstdata med inkomstdata från 2016 kan vi se en generell ökning i inkomstskillnader med 5 procent, vilket innebär en ökning på mellan 1000 kr och 71 000 kr i 174 av Sveriges 290 kommuner.

Kvinnor tjänar i genomsnitt
4,5%
mindre än män med samma yrke och ålder under 2016.
Kvinnors inkomst är i genomsnitt
25%
mindre än mäns inkomst under 2016.
Inkomstskillnaden har ökat
5%
mellan män och kvinnor under 2016 och 2017.

För att kartlägga hur inkomstjämställdheten ser ut i Sverige har vi gjort en sammanställning av medel- och medianinkomst för kvinnor och män i alla Sveriges kommuner. Med hjälp av denna data har vi utsett de mest och minst inkomstjämställda kommunerna i landet. Se vår redogörelse och hela listan nedan.

Ekonomisk jämställdhet i Sverige 2016

Skillnad lön mellan man och kvinna

Topp 5 mest jämställda kommunernaSkillnad Män/Kvinnor

01 Haparanda 9,74%
02 Övertorneå 12,10%
03 Årjäng 13,18%
04 Eda 14,14%
05 Strömstad 14,92%

Topp 5 minst jämställda kommunernaSkillnad Män/Kvinnor

01 Haparanda 9,74%
02 Övertorneå 12,10%
03 Årjäng 13,18%
04 Eda 14,14%
05 Strömstad 14,92%

Vinnarna – Medelinkomst

Topp 20 kommuner med störst skillnad i medianinkomst

I Topp 20 listan över kommuner med störst skillnad mellan kvinnor och män i medianinkomst håller vi oss fortfarande främst i södra Sverige. Särskilt i Västra Götalands och Jönköpings län, som har fem respektive fyra kommuner representerade i listan. Ett undantag till de söderliggande länen är Dalarna som har två kommuner i topp 20. Majoriteten av kommunerna i listan har en lägre medianinkomst än det svenska genomsnittet. Sett till storlek är det också främst små kommuner, säger Kristoffer Andersson.Det gäller dock inte Tranås, Stenungssund, Ludvika och Oskarshamn som har större befolkning än medianen för Sveriges kommuner. Det är totalt fem kommuner som återvänder från listan över kommuner med högst medelinkomstskillnad, nämligen Markaryds, Boxholms, Öckerö och Vårgårda kommun. Markaryds är också den kommun som toppar listan, med 34,42 procents lägre medianinkomst för kvinnor, vilket motsvarar 90 601 kr i årsinkomst.

Kommun Län Antal personer Medelinkomst Män Medelinkomst Kvinnor Skillnad medelinkomst Kommun Skillnad medelinkomst
Laddar...

Vinnarna – Median

Topp 20 kommuner med störst skillnad i medianinkomst

I Topp 20 listan över kommuner med störst skillnad mellan kvinnor och män i medianinkomst håller vi oss fortfarande främst i södra Sverige. Särskilt i Västra Götalands och Jönköpings län, som har fem respektive fyra kommuner representerade i listan. Ett undantag till de söderliggande länen är Dalarna som har två kommuner i topp 20. Majoriteten av kommunerna i listan har en lägre medianinkomst än det svenska genomsnittet. Sett till storlek är det också främst små kommuner, säger Kristoffer Andersson.Det gäller dock inte Tranås, Stenungssund, Ludvika och Oskarshamn som har större befolkning än medianen för Sveriges kommuner. Det är totalt fem kommuner som återvänder från listan över kommuner med högst medelinkomstskillnad, nämligen Markaryds, Boxholms, Öckerö och Vårgårda kommun. Markaryds är också den kommun som toppar listan, med 34,42 procents lägre medianinkomst för kvinnor, vilket motsvarar 90 601 kr i årsinkomst.

Kommun Län Antal personer Medianinkomst Män Medianinkomst Kvinnor Skillnad medianinkomst Kommun Skillnad medianinkomst
Laddar...

Förloarna – Medelinkomst

Topp 20 kommuner med störst skillnad i medianinkomst

I Topp 20 listan över kommuner med störst skillnad mellan kvinnor och män i medianinkomst håller vi oss fortfarande främst i södra Sverige. Särskilt i Västra Götalands och Jönköpings län, som har fem respektive fyra kommuner representerade i listan. Ett undantag till de söderliggande länen är Dalarna som har två kommuner i topp 20. Majoriteten av kommunerna i listan har en lägre medianinkomst än det svenska genomsnittet. Sett till storlek är det också främst små kommuner, säger Kristoffer Andersson.Det gäller dock inte Tranås, Stenungssund, Ludvika och Oskarshamn som har större befolkning än medianen för Sveriges kommuner. Det är totalt fem kommuner som återvänder från listan över kommuner med högst medelinkomstskillnad, nämligen Markaryds, Boxholms, Öckerö och Vårgårda kommun. Markaryds är också den kommun som toppar listan, med 34,42 procents lägre medianinkomst för kvinnor, vilket motsvarar 90 601 kr i årsinkomst.

Kommun Län Antal personer Medelinkomst Män Medelinkomst Kvinnor Skillnad medelinkomst Kommun Skillnad medelinkomst
Laddar...

Förlorarna – Median

Topp 20 kommuner med störst skillnad i medianinkomst

I Topp 20 listan över kommuner med störst skillnad mellan kvinnor och män i medianinkomst håller vi oss fortfarande främst i södra Sverige. Särskilt i Västra Götalands och Jönköpings län, som har fem respektive fyra kommuner representerade i listan. Ett undantag till de söderliggande länen är Dalarna som har två kommuner i topp 20. Majoriteten av kommunerna i listan har en lägre medianinkomst än det svenska genomsnittet. Sett till storlek är det också främst små kommuner, säger Kristoffer Andersson.Det gäller dock inte Tranås, Stenungssund, Ludvika och Oskarshamn som har större befolkning än medianen för Sveriges kommuner. Det är totalt fem kommuner som återvänder från listan över kommuner med högst medelinkomstskillnad, nämligen Markaryds, Boxholms, Öckerö och Vårgårda kommun. Markaryds är också den kommun som toppar listan, med 34,42 procents lägre medianinkomst för kvinnor, vilket motsvarar 90 601 kr i årsinkomst.

Kommun Län Antal personer Medianinkomst Män Medianinkomst Kvinnor Skillnad medianinkomst Kommun Skillnad medianinkomst
Laddar...

Sammanställning över ekonomisk jämställdhet i Sveriges alla 290 kommuner

Tabellen nedan visar på de olika kommunernas medel- och medianinkomster samt skillnader mellan kvinnor och män. Du kan sortera tabellen genom att klicka på de blå rubrikerna ovanför kolumnerna.

Kommun Län Antal personer Medelinkomst Män Medelinkomst Kvinnor Skillnad medelinkomst Medianinkomst Män Medianinkomst Kvinnor Skillnad medianinkomst Kommun Skillnad M/K medelinkomst
Laddar...

Om datan

Analysen är baserad på inkomstdata från alla levande människor i Sverige, från 16 år och uppåt, under perioden 2016 – 2017. All personuppgiftsdata som ligger till grund för rankingen är hämtad från Ratsitkatalogen, som redovisar data hämtad från Skatteverket.

Vad påverkar inkomsten?

Inkomst är det totala belopp i kronor som du får från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Faktorer som påverkar inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är bland annat att kvinnor ofta är verksamma i yrken som har lägre lönenivå än män, samt att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn. Kvinnor har även lägre ålderspension då andelen kvinnor som förvärvsarbetade hel eller deltid var betydligt lägre innan 1950 än vad det är idag.