{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Banktjänsteman?

Medellönen för en Banktjänsteman är
41 200 kr
i månaden.

Medellöner för Banktjänsteman

Snittlön
Snittlön 41 200 kr
Man
Män 45 500 kr
Kvinna
Kvinnor 38 800 kr

Så mycket tjänar en Banktjänsteman i Sverige

En Banktjänsteman i Sverige tjänar i snitt 41 200 kr i månadslön.

Lönen för en Banktjänsteman kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Banktjänsteman så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Banktjänsteman ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Kredithandläggare , Lånehandläggare  och Bankrådgivare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Banktjänsteman?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Banktjänsteman på följande sätt:
Leder, planerar och samordnar verksamhet vid bankkontor eller bankavdelning. Gör kredit- och riskbedömningar vid exempelvis långivning. Svarar för ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner. Upprättar deklarationer, testamenten och andra ekonomiska handlingar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Banktjänsteman tjänar?

Känner du en Banktjänsteman? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Banktjänsteman

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Banktjänsteman löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 27 000 kr 28 200 kr
25-34 32 800 kr 36 400 kr
35-44 45 000 kr 52 000 kr
45-54 42 200 kr 57 500 kr
55-64 40 500 kr 56 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 800 kr 45 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Banktjänsteman Genomsnitt alla yrken
18-24 27 500 kr 26 400 kr
25-34 34 400 kr 33 000 kr
35-44 47 300 kr 38 500 kr
45-54 46 900 kr 41 300 kr
55-64 45 300 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 41 200 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Banktjänsteman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 - kr 30 700 kr
35-44 - kr 35 500 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt - kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 200 kr 32 400 kr 34 700 kr
Norra Mellansverige 35 300 kr 34 300 kr 37 200 kr
Riket 41 200 kr 38 800 kr 45 500 kr
Småland med öarna 37 500 kr 36 000 kr 40 200 kr
Stockholm 48 600 kr 44 900 kr 54 400 kr
Sydsverige 37 700 kr 35 800 kr 41 000 kr
Västsverige 36 700 kr 35 500 kr 38 800 kr
Östra Mellansverige 36 900 kr 35 100 kr 40 500 kr
Övre Norrland 34 600 kr 33 500 kr 36 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som banktjänsteman, ligger på 57 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som banktjänsteman, ligger på 27 000 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 200 kr.

Variationer i lön inom Banktjänsteman

Yrkestitel Kvinna Man
Aktiemäklare 72 200 kr 94 500 kr
Börsmäklare 72 200 kr 94 500 kr
Redovisningsekonom 38 700 kr 39 900 kr
Revisorsassistent 38 700 kr 39 900 kr
Skadereglerare 37 600 kr 39 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Banktjänsteman

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Banktjänsteman

Visste du att en Banktjänsteman i snitt har liknande lön som en Geolog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Banktjänsteman inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken