{{titleheading}}

Vad tjänar en Centrumledare?

Medellönen för en Centrumledare är
55 400 kr
i månaden.

Medellöner för Centrumledare

Snittlön
Snittlön 55 400 kr
Man
Män 56 300 kr
Kvinna
Kvinnor 54 200 kr

Så mycket tjänar en Centrumledare i Sverige

En Centrumledare i Sverige tjänar i snitt 55 400 kr i månadslön.

Lönen för en Centrumledare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Centrumledare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Centrumledare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Apotekschef , Varuhuschef  och Läkemedelsansvarig Apotekschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Centrumledare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Centrumledare på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom handel, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Centrumledare tjänar?

Känner du en Centrumledare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Centrumledare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Centrumledare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 400 kr - kr
35-44 52 900 kr 56 900 kr
45-54 58 900 kr 64 600 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 54 200 kr 56 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Centrumledare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 41 000 kr 33 000 kr
35-44 55 200 kr 38 500 kr
45-54 61 900 kr 41 300 kr
55-64 56 800 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 55 400 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Centrumledare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 - kr 30 700 kr
35-44 - kr 35 500 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt - kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 55 400 kr 54 200 kr 56 300 kr
Småland med öarna 58 000 kr - kr - kr
Stockholm 54 500 kr 58 700 kr 50 600 kr
Sydsverige 58 500 kr - kr - kr
Västsverige 59 000 kr - kr 62 700 kr
Östra Mellansverige 54 300 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som centrumledare, ligger på 69 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som centrumledare, ligger på 40 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Centrumledare

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 54 200 kr 56 300 kr
Varuhuschef 54 200 kr 56 300 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 54 200 kr 56 300 kr
Läkemedelsansvarig apotekschef 54 200 kr 56 300 kr
Butikschef 41 500 kr 43 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Centrumledare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Centrumledare

Visste du att en Centrumledare i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Centrumledare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken