{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Centrumutvecklare?

Medellönen för en Centrumutvecklare är

63 800 kr

i månaden.

Medellöner för Centrumutvecklare

Snittlön
Snittlön 63 800 kr
Man
Män 65 600 kr
Kvinna
Kvinnor 59 300 kr

Så mycket tjänar en Centrumutvecklare i Sverige

I Sverige tjänar en Centrumutvecklare i snitt 63 800 kr i månadslön.

Beroende på var en Centrumutvecklare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel VD, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki, VD försäljning och marknad och Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Centrumutvecklare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Centrumutvecklare på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknad. Planlägger och leder den dagliga försäljnings- och marknadsverksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Centrumutvecklare tjänar?

Känner du en Centrumutvecklare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Centrumutvecklare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Centrumutvecklare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 900 kr 51 400 kr
35-44 56 500 kr 62 000 kr
45-54 65 500 kr 69 800 kr
55-64 65 300 kr 69 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 59 300 kr 65 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Centrumutvecklare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 50 100 kr 35 200 kr
35-44 60 100 kr 41 000 kr
45-54 68 700 kr 44 300 kr
55-64 68 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 63 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 62 100 kr 61 400 kr
45-54 61 600 kr 62 200 kr
55-64 62 200 kr 73 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 61 900 kr 65 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Centrumutvecklare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 61 800 kr 37 000 kr
45-54 61 800 kr 39 600 kr
55-64 67 200 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 63 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 56 400 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 700 kr - kr 67 100 kr
Riket 63 800 kr 59 300 kr 65 600 kr
Småland med öarna 56 600 kr - kr 59 900 kr
Stockholm 68 500 kr 62 700 kr 71 100 kr
Sydsverige 64 500 kr 59 900 kr 66 700 kr
Västsverige 61 200 kr 58 000 kr 62 200 kr
Östra Mellansverige 59 700 kr 60 000 kr 59 700 kr
Övre Norrland 56 400 kr - kr 57 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 59 200 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 62 600 kr 64 400 kr - kr
Riket 63 100 kr 61 900 kr 65 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 64 100 kr 63 700 kr 65 100 kr
Sydsverige 56 700 kr 51 800 kr 63 400 kr
Västsverige 52 800 kr 53 800 kr - kr
Östra Mellansverige 64 800 kr 60 700 kr 68 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som centrumutvecklare, ligger på 99 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som centrumutvecklare, ligger på 47 900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 51 400 kr.

Variationer i lön inom Centrumutvecklare

Yrkestitel Kvinna Man
Försäljningschef 59 000 kr 71 400 kr
Marknadschef 59 000 kr 71 400 kr
Marknadsdirektör 59 000 kr 71 400 kr
Försäljningsdirektör 59 000 kr 71 400 kr
Regionchef ansvarig försäljning 59 000 kr 71 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Centrumutvecklare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Centrumutvecklare

Visste du att en Centrumutvecklare i snitt har liknande lön som en Affärsjurist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Centrumutvecklare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken