{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Centrumutvecklare?

Medellönen för en Centrumutvecklare är

63 200 kr

i månaden.

Medellöner för Centrumutvecklare

Snittlön
Snittlön 63 200 kr
Man
Män 64 300 kr
Kvinna
Kvinnor 60 100 kr

Så mycket tjänar en Centrumutvecklare i Sverige

I Sverige tjänar en Centrumutvecklare i snitt 63 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Centrumutvecklare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel VD, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki, VD försäljning och marknad och Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Centrumutvecklare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Centrumutvecklare på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknad. Planlägger och leder den dagliga försäljnings- och marknadsverksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Centrumutvecklare tjänar?

Känner du en Centrumutvecklare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Centrumutvecklare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Centrumutvecklare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 500 kr 50 600 kr
35-44 60 400 kr 60 100 kr
45-54 65 200 kr 70 200 kr
55-64 64 800 kr 66 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 100 kr 64 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Centrumutvecklare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 48 600 kr 33 800 kr
35-44 60 200 kr 39 600 kr
45-54 68 800 kr 42 700 kr
55-64 66 200 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 63 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 60 400 kr 59 400 kr
45-54 61 300 kr 63 700 kr
55-64 62 300 kr 73 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 61 800 kr 64 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Centrumutvecklare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 59 900 kr 36 200 kr
45-54 62 000 kr 38 600 kr
55-64 66 400 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 62 700 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 50 000 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 200 kr - kr 68 600 kr
Riket 63 200 kr 60 100 kr 64 300 kr
Småland med öarna 60 400 kr - kr 59 600 kr
Stockholm 69 000 kr 65 000 kr 70 700 kr
Sydsverige 64 100 kr 55 600 kr 68 300 kr
Västsverige 57 100 kr 53 800 kr 58 200 kr
Östra Mellansverige 57 100 kr 59 300 kr 56 600 kr
Övre Norrland 59 700 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 59 100 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 59 900 kr 62 900 kr - kr
Riket 62 700 kr 61 800 kr 64 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 63 700 kr 63 900 kr 63 100 kr
Sydsverige 54 500 kr 50 100 kr - kr
Västsverige 62 500 kr 62 500 kr - kr
Östra Mellansverige 63 500 kr 59 200 kr 67 300 kr
Övre Norrland 70 800 kr - kr 70 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som centrumutvecklare, ligger på 98 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som centrumutvecklare, ligger på 45 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Centrumutvecklare

Yrkestitel Kvinna Man
Försäljningschef 63 600 kr 74 000 kr
Marknadschef 63 600 kr 74 000 kr
Marknadsdirektör 63 600 kr 74 000 kr
Försäljningsdirektör 63 600 kr 74 000 kr
Regionchef ansvarig försäljning 63 600 kr 74 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Centrumutvecklare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Centrumutvecklare

Visste du att en Centrumutvecklare i snitt har liknande lön som en Affärsjurist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Centrumutvecklare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken