{{titleheading}}

Vad tjänar en Diplomat?

Medellönen för en Diplomat är
66 100 kr
i månaden.

Medellöner för Diplomat

Snittlön
Snittlön 66 100 kr
Man
Män 68 500 kr
Kvinna
Kvinnor 63 200 kr

Så mycket tjänar en Diplomat i Sverige

En Diplomat i Sverige tjänar i snitt 66 100 kr i månadslön.

Lönen för en Diplomat kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Diplomat så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Diplomat ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Avdelningschef , Socialchef  och Näringslivschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Diplomat?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Diplomat på följande sätt:
Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Diplomat tjänar?

Känner du en Diplomat? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Diplomat

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Diplomat löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 41 600 kr 50 500 kr
35-44 61 600 kr 70 600 kr
45-54 67 900 kr 67 200 kr
55-64 72 300 kr 81 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 62 800 kr 69 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Diplomat Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 47 200 kr 32 200 kr
35-44 67 500 kr 38 100 kr
45-54 67 400 kr 40 500 kr
55-64 79 100 kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt 67 300 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 500 kr 51 100 kr
35-44 56 300 kr 59 900 kr
45-54 64 700 kr 68 300 kr
55-64 68 800 kr 72 600 kr
65-66 70 900 kr 70 200 kr
Genomsnitt 63 300 kr 67 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Diplomat Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 49 100 kr 29 900 kr
35-44 57 800 kr 34 700 kr
45-54 66 100 kr 36 500 kr
55-64 70 400 kr 36 500 kr
65-66 70 600 kr 38 200 kr
Genomsnitt 64 900 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 69 000 kr - kr - kr
Riket 67 300 kr 62 800 kr 69 300 kr
Småland med öarna 60 300 kr - kr 61 600 kr
Stockholm 71 500 kr 64 800 kr 75 300 kr
Sydsverige 67 500 kr 66 100 kr 68 200 kr
Västsverige - kr 67 600 kr - kr
Östra Mellansverige 58 900 kr 48 400 kr 63 100 kr
Övre Norrland 58 800 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 58 100 kr 57 600 kr 59 100 kr
Norra Mellansverige 62 200 kr 60 600 kr 63 900 kr
Riket 64 900 kr 63 300 kr 67 100 kr
Småland med öarna 63 600 kr 61 500 kr 65 800 kr
Stockholm 69 000 kr 67 600 kr 71 100 kr
Sydsverige 64 300 kr 61 900 kr 67 100 kr
Västsverige 62 700 kr 60 900 kr 65 600 kr
Östra Mellansverige 64 600 kr 63 500 kr 66 600 kr
Övre Norrland 61 900 kr 60 000 kr 65 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som diplomat, ligger på 99 300 kr. Denna snittlön återfinns inom landstingssektorn och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som diplomat, ligger på 41 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Diplomat

Yrkestitel Kvinna Man
Avdelningschef 63 200 kr 68 500 kr
Socialchef 63 200 kr 68 500 kr
Näringslivschef 63 200 kr 68 500 kr
Stabschef 63 200 kr 68 500 kr
Ambassadråd 63 200 kr 68 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken