{{titleheading}}

Vad tjänar en Ekonomichef?

Medellönen för en Ekonomichef är
79 300 kr
i månaden.

Medellöner för Ekonomichef

Snittlön
Snittlön 79 300 kr
Man
Män 97 100 kr
Kvinna
Kvinnor 64 700 kr

Så mycket tjänar en Ekonomichef i Sverige

En Ekonomichef i Sverige tjänar i snitt 79 300 kr i månadslön.

Lönen för en Ekonomichef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Ekonomichef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Ekonomichef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Redovisningschef , Finanschef  och Kreditchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Ekonomichef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Ekonomichef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna ekonomiska verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Ekonomichef tjänar?

Känner du en Ekonomichef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Ekonomichef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Ekonomichef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 70 200 kr 98 300 kr
45-54 68 900 kr 103 900 kr
55-64 61 200 kr 102 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 64 200 kr 99 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Ekonomichef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 54 700 kr 33 000 kr
35-44 87 000 kr 38 500 kr
45-54 84 200 kr 41 300 kr
55-64 77 000 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 79 800 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 56 600 kr 59 100 kr
35-44 61 900 kr 68 100 kr
45-54 72 200 kr 77 800 kr
55-64 71 700 kr 74 700 kr
65-66 82 200 kr 83 400 kr
Genomsnitt 70 900 kr 74 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Ekonomichef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 58 100 kr 30 700 kr
35-44 65 200 kr 35 500 kr
45-54 74 500 kr 37 500 kr
55-64 73 200 kr 37 400 kr
65-66 82 800 kr 39 700 kr
Genomsnitt 72 700 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 79 800 kr 64 200 kr 99 000 kr
Småland med öarna 75 800 kr - kr - kr
Stockholm 97 900 kr 77 900 kr 120 400 kr
Sydsverige 70 200 kr 57 000 kr - kr
Västsverige 64 900 kr 54 000 kr 77 400 kr
Östra Mellansverige 69 000 kr 58 300 kr 82 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 72 300 kr 70 700 kr 73 200 kr
Norra Mellansverige 69 400 kr 65 800 kr 72 800 kr
Riket 72 700 kr 70 900 kr 74 900 kr
Småland med öarna 67 700 kr 66 900 kr 68 200 kr
Stockholm 81 700 kr 80 200 kr 84 000 kr
Sydsverige 69 600 kr 69 500 kr 69 600 kr
Västsverige 68 500 kr 65 700 kr 71 000 kr
Östra Mellansverige 71 900 kr 66 500 kr 79 800 kr
Övre Norrland 62 800 kr 62 500 kr 63 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som ekonomichef, ligger på 99 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som ekonomichef, ligger på 54 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor i Västsverige.

Variationer i lön inom Ekonomichef

Yrkestitel Kvinna Man
Redovisningschef 64 700 kr 97 100 kr
Kreditchef 64 700 kr 97 100 kr
Finanschef 64 700 kr 97 100 kr
Finansdirektör 55 700 kr 62 600 kr
Budgetchef 55 700 kr 62 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Ekonomichef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Ekonomichef

Visste du att en Ekonomichef i snitt har liknande lön som en Fastighetschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Ekonomichef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken