{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Exportmanager, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Exportmanager, funktions- eller mellanchef är

70 900 kr

i månaden.

Medellöner för Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 70 900 kr
Man
Män 74 000 kr
Kvinna
Kvinnor 63 600 kr

Så mycket tjänar en Exportmanager, funktions- eller mellanchef i Sverige

Månadslönen för en Exportmanager, funktions- eller mellanchef i Sverige är i snitt 70 900 kr.

Beroende på var en Exportmanager, funktions- eller mellanchef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Exportmanager, funktions- eller mellanchef ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Försäljningschef, Marknadschef och Marknadsdirektör.

Vad gör en Exportmanager, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Exportmanager, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande försäljnings- eller marknadsverk­samheten i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Exportmanager, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Exportmanager, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Exportmanager, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48 200 kr 61 900 kr
35-44 66 300 kr 71 600 kr
45-54 69 100 kr 73 500 kr
55-64 74 500 kr 83 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 63 600 kr 74 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Exportmanager, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 54 000 kr 33 800 kr
35-44 69 900 kr 39 600 kr
45-54 72 400 kr 42 700 kr
55-64 81 700 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 70 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 64 800 kr - kr
45-54 74 900 kr 83 900 kr
55-64 67 900 kr 72 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 70 900 kr 79 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Exportmanager, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 64 800 kr 36 200 kr
45-54 79 700 kr 38 600 kr
55-64 70 000 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 75 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 66 900 kr - kr 67 700 kr
Norra Mellansverige 64 700 kr - kr 64 900 kr
Riket 70 900 kr 63 600 kr 74 000 kr
Småland med öarna 66 200 kr - kr 67 500 kr
Stockholm 74 800 kr 64 100 kr 81 100 kr
Sydsverige 74 800 kr 68 100 kr 76 900 kr
Västsverige 63 300 kr 60 900 kr 63 900 kr
Östra Mellansverige 68 900 kr 61 100 kr 71 700 kr
Övre Norrland 59 500 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 94 400 kr - kr 94 400 kr
Riket 75 000 kr 70 900 kr 79 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 72 600 kr 69 200 kr 78 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som exportmanager, funktions- eller mellanchef, ligger på 94 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Norra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som exportmanager, funktions- eller mellanchef, ligger på 48 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Försäljningschef 63 600 kr 74 000 kr
Marknadschef 63 600 kr 74 000 kr
Marknadsdirektör 63 600 kr 74 000 kr
Försäljningsdirektör 63 600 kr 74 000 kr
Regionchef ansvarig försäljning 63 600 kr 74 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Exportmanager, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en Personalchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Exportmanager, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken