{{titleheading}}

Vad tjänar en Fastighetsförvaltare?

Medellönen för en Fastighetsförvaltare är
42 100 kr
i månaden.

Medellöner för Fastighetsförvaltare

Snittlön
Snittlön 42 100 kr
Man
Män 41 500 kr
Kvinna
Kvinnor 43 100 kr

Så mycket tjänar en Fastighetsförvaltare i Sverige

En Fastighetsförvaltare i Sverige tjänar i snitt 42 100 kr i månadslön.

Lönen för en Fastighetsförvaltare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Fastighetsförvaltare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Fastighetsförvaltare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Vicevärd , Skolintendent  och Slottsuppsyningsman  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Fastighetsförvaltare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fastighetsförvaltare på följande sätt:
Förvaltar fastigheter, svarar för uthyrning och besiktning samt skriver underhållsplaner. Förhandlar om hyror samt ansvarar för ekonomiska kalkyler och upprättar kontrakt. Tar in och granskar offerter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fastighetsförvaltare tjänar?

Känner du en Fastighetsförvaltare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fastighetsförvaltare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fastighetsförvaltare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 600 kr 33 300 kr
35-44 45 000 kr 48 300 kr
45-54 - kr 41 800 kr
55-64 41 200 kr 44 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 43 100 kr 41 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Fastighetsförvaltare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 36 200 kr 32 200 kr
35-44 46 400 kr 38 100 kr
45-54 43 000 kr 40 500 kr
55-64 43 200 kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt 42 100 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 000 kr 38 300 kr
35-44 41 000 kr 44 400 kr
45-54 45 900 kr 43 500 kr
55-64 44 500 kr 44 900 kr
65-66 - kr 48 700 kr
Genomsnitt 43 300 kr 43 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Fastighetsförvaltare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 37 700 kr 29 900 kr
35-44 42 900 kr 34 700 kr
45-54 44 300 kr 36 500 kr
55-64 44 800 kr 36 500 kr
65-66 48 700 kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 700 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 100 kr 43 100 kr 41 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 41 300 kr 43 800 kr 39 200 kr
Sydsverige 43 600 kr - kr 42 500 kr
Västsverige 46 700 kr - kr 48 700 kr
Östra Mellansverige 42 900 kr 40 400 kr 44 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 600 kr - kr 38 100 kr
Norra Mellansverige 40 500 kr 40 000 kr 41 200 kr
Riket 43 700 kr 43 300 kr 43 900 kr
Småland med öarna 41 500 kr 43 800 kr 38 200 kr
Stockholm 44 100 kr 44 600 kr 43 800 kr
Sydsverige 42 800 kr 43 100 kr 42 700 kr
Västsverige 42 300 kr 40 700 kr 43 300 kr
Östra Mellansverige 45 600 kr 43 100 kr 46 700 kr
Övre Norrland 45 300 kr - kr 45 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fastighetsförvaltare, ligger på 50 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 48 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fastighetsförvaltare, ligger på 33 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 37 000 kr.

Variationer i lön inom Fastighetsförvaltare

Yrkestitel Kvinna Man
Speditör 31 800 kr 32 900 kr
Arbetsförmedlare 33 000 kr 33 500 kr
Arbetskonsulent 33 000 kr 33 500 kr
SIUS-konsulent 33 000 kr 33 500 kr
Fastighetsmäklare 37 100 kr 45 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken