{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef är
85 300 kr
i månaden.

Medellöner för Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 85 300 kr
Man
Män 94 900 kr
Kvinna
Kvinnor 75 100 kr

Så mycket tjänar en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Finansdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 85 300 kr i månadslön.

Lönen för en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Finansdirektör, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ekonomichef , Redovisningschef  och Kreditchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna ekonomiska verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Finansdirektör, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Finansdirektör, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 73 700 kr 84 800 kr
45-54 80 800 kr - kr
55-64 71 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 75 200 kr 96 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Finansdirektör, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 79 600 kr 39 600 kr
45-54 92 200 kr 42 700 kr
55-64 90 300 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 86 100 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 66 600 kr 65 000 kr
35-44 65 100 kr 68 500 kr
45-54 75 000 kr 78 800 kr
55-64 74 700 kr 77 900 kr
65-66 - kr 74 900 kr
Genomsnitt 73 800 kr 76 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Finansdirektör, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 65 700 kr 31 400 kr
35-44 66 900 kr 36 200 kr
45-54 76 500 kr 38 600 kr
55-64 76 400 kr 38 400 kr
65-66 78 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 75 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 86 100 kr 75 200 kr 96 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 103 100 kr 83 300 kr 124 300 kr
Sydsverige - kr 63 300 kr - kr
Västsverige 71 200 kr 65 200 kr 74 000 kr
Östra Mellansverige 75 300 kr - kr 78 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 74 100 kr 75 200 kr 73 100 kr
Norra Mellansverige 69 800 kr 65 600 kr 73 200 kr
Riket 75 200 kr 73 800 kr 76 600 kr
Småland med öarna 69 300 kr 69 100 kr 69 400 kr
Stockholm 84 600 kr 83 100 kr 86 600 kr
Sydsverige 71 000 kr 71 900 kr 70 200 kr
Västsverige 70 900 kr 69 000 kr 72 600 kr
Östra Mellansverige 76 400 kr 71 500 kr 83 400 kr
Övre Norrland 67 700 kr 63 800 kr 73 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som finansdirektör, funktions- eller mellanchef, ligger på 98 900 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som finansdirektör, funktions- eller mellanchef, ligger på 51 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 61 400 kr.

Variationer i lön inom Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Ekonomichef 75 100 kr 94 900 kr
Redovisningschef 75 100 kr 94 900 kr
Kreditchef 75 100 kr 94 900 kr
Finanschef 75 100 kr 94 900 kr
Finansdirektör 60 600 kr 71 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken