{{titleheading}}

Vad tjänar en Geolog?

Medellönen för en Geolog är
41 700 kr
i månaden.

Medellöner för Geolog

Snittlön
Snittlön 41 700 kr
Man
Män 42 600 kr
Kvinna
Kvinnor 40 200 kr

Så mycket tjänar en Geolog i Sverige

En Geolog i Sverige tjänar i snitt 41 700 kr i månadslön.

Lönen för en Geolog kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Geolog så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Geolog ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Paleontolog , Hydrolog  och Statshydrolog  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Geolog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Geolog på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller, begrepp och metoder samt tillämpar vetenskaplig kunskap inom geologi, geofysik, hydrologi m.m. Undersöker och kartlägger berggrunden, de lösa jordlagren och grundvattnet. Undersöker, beräknar och forskar kring vattenföring, vattenstånd, isförhållanden, vågor m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Geolog tjänar?

Känner du en Geolog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Geolog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Geolog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 200 kr 36 800 kr
35-44 - kr 42 900 kr
45-54 - kr 46 700 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 700 kr 42 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Geolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 36 600 kr 33 000 kr
35-44 42 900 kr 38 500 kr
45-54 46 900 kr 41 300 kr
55-64 - kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 41 900 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 35 400 kr 35 200 kr
35-44 39 100 kr 40 000 kr
45-54 42 100 kr 43 800 kr
55-64 41 500 kr 51 700 kr
65-66 - kr 40 700 kr
Genomsnitt 39 400 kr 42 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Geolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 35 300 kr 30 700 kr
35-44 39 600 kr 35 500 kr
45-54 43 100 kr 37 500 kr
55-64 49 100 kr 37 400 kr
65-66 41 600 kr 39 700 kr
Genomsnitt 41 300 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 900 kr 40 700 kr 42 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 43 700 kr - kr 44 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 44 600 kr - kr 45 400 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland 39 300 kr - kr 39 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 50 700 kr - kr 50 700 kr
Riket 41 300 kr 39 400 kr 42 800 kr
Småland med öarna 35 000 kr 35 100 kr 35 000 kr
Stockholm 48 200 kr 43 900 kr 50 300 kr
Sydsverige 40 500 kr 40 000 kr 40 700 kr
Västsverige 38 500 kr 37 700 kr 39 500 kr
Östra Mellansverige 40 600 kr 39 600 kr 41 400 kr
Övre Norrland 40 500 kr 36 300 kr 42 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som geolog, ligger på 56 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som geolog, ligger på 34 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 35 000 kr.

Variationer i lön inom Geolog

Yrkestitel Kvinna Man
Fysiker 44 700 kr 47 500 kr
Astronom 44 700 kr 47 500 kr
Sjukhusfysiker 44 700 kr 47 500 kr
Biokemist 43 200 kr 44 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Geolog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Geolog

Visste du att en Geolog i snitt har liknande lön som en Barnmorska?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Geolog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken