{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en HR manager?

Medellönen för en HR manager är
70 600 kr
i månaden.

Medellöner för HR manager

Snittlön
Snittlön 70 600 kr
Man
Män 73 500 kr
Kvinna
Kvinnor 69 700 kr

Så mycket tjänar en HR manager i Sverige

En HR manager i Sverige tjänar i snitt 70 600 kr i månadslön.

Lönen för en HR manager kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en HR manager så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket HR manager ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Personalchef , Personalkamrer  och Personalintendent  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en HR manager?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en HR manager på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna personaladministrativa verksamheten i ett företag eller organisation i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik HR manager tjänar?

Känner du en HR manager? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik HR manager

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av HR manager löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 62 900 kr - kr
45-54 78 700 kr 88 000 kr
55-64 81 300 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 69 500 kr 73 700 kr

 

Ålder Genomsnitt HR manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 45 700 kr 33 800 kr
35-44 63 000 kr 39 600 kr
45-54 80 900 kr 42 700 kr
55-64 84 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 70 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 56 700 kr 57 400 kr
35-44 65 000 kr 66 600 kr
45-54 71 200 kr 72 600 kr
55-64 74 500 kr 73 300 kr
65-66 77 000 kr 75 200 kr
Genomsnitt 71 200 kr 71 700 kr

 

Ålder Genomsnitt HR manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 56 900 kr 31 400 kr
35-44 65 300 kr 36 200 kr
45-54 71 600 kr 38 600 kr
55-64 74 200 kr 38 400 kr
65-66 76 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 71 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 70 500 kr 69 500 kr 73 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 76 500 kr 77 200 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 65 500 kr 63 600 kr - kr
Östra Mellansverige 71 600 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 67 100 kr 69 000 kr 63 700 kr
Norra Mellansverige 65 700 kr 64 900 kr 68 200 kr
Riket 71 400 kr 71 200 kr 71 700 kr
Småland med öarna 68 300 kr 68 800 kr 65 400 kr
Stockholm 83 200 kr 83 700 kr 82 100 kr
Sydsverige 68 600 kr 68 000 kr 70 300 kr
Västsverige 69 800 kr 70 000 kr 69 000 kr
Östra Mellansverige 70 200 kr 70 900 kr 67 700 kr
Övre Norrland 66 200 kr 64 100 kr 73 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som hr manager, ligger på 90 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 87 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som hr manager, ligger på 45 700 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom HR manager

Yrkestitel Kvinna Man
Personalchef 69 700 kr 73 500 kr
Personalkamrer 69 700 kr 73 500 kr
Personalintendent 69 700 kr 73 500 kr
HR chef 60 800 kr 62 600 kr
HR direktör 60 800 kr 62 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en HR manager

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en HR manager

Visste du att en HR manager i snitt har liknande lön som en Försäljningschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en HR manager inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken