{{titleheading}}

Vad tjänar en Kemiingenjör?

Medellönen för en Kemiingenjör är
45 900 kr
i månaden.

Medellöner för Kemiingenjör

Snittlön
Snittlön 45 900 kr
Man
Män 47 100 kr
Kvinna
Kvinnor 44 500 kr

Så mycket tjänar en Kemiingenjör i Sverige

En Kemiingenjör i Sverige tjänar i snitt 45 900 kr i månadslön.

Lönen för en Kemiingenjör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Kemiingenjör så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Kemiingenjör ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Civilingenjör inom kemiteknik , Civilingenjör inom kemi  och Utvecklingsingenjör, kemiteknik  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Kemiingenjör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kemiingenjör på följande sätt:
Utvecklar metoder och produkter inom kemi, kemiteknik, livsmedelsteknik m.m. Svarar för produktionsprocess och teknisk utveckling vid tillverkning av petroleumprodukter, kemikalier, kemiska och kemitekniska produkter, läkemedel, syntetiska material eller livsmedel. Ansvarar för kvalitets-, frisläpps- och slutkontroll av kemitekniska produkter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kemiingenjör tjänar?

Känner du en Kemiingenjör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kemiingenjör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kemiingenjör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 500 kr 37 400 kr
35-44 44 400 kr 46 700 kr
45-54 47 600 kr 49 700 kr
55-64 49 000 kr 51 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 500 kr 47 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Kemiingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 37 400 kr 33 000 kr
35-44 45 600 kr 38 500 kr
45-54 48 800 kr 41 300 kr
55-64 50 700 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 45 900 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kemiingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 - kr 30 700 kr
35-44 - kr 35 500 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt - kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 47 100 kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 45 900 kr 44 500 kr 47 100 kr
Småland med öarna 41 600 kr - kr - kr
Stockholm 47 800 kr 46 900 kr 49 000 kr
Sydsverige 46 700 kr 44 900 kr 48 100 kr
Västsverige 45 800 kr 43 900 kr 47 000 kr
Östra Mellansverige 45 900 kr 44 200 kr 47 600 kr
Övre Norrland 42 800 kr - kr 43 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kemiingenjör, ligger på 52 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kemiingenjör, ligger på 37 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 37 500 kr.

Variationer i lön inom Kemiingenjör

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 42 300 kr 45 800 kr
Byggnadsingenjör 44 100 kr 48 700 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 47 000 kr 48 800 kr
Elektronikingenjör 47 000 kr 48 800 kr
Maskiningenjör 43 400 kr 46 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kemiingenjör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kemiingenjör

Visste du att en Kemiingenjör i snitt har liknande lön som en Officer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kemiingenjör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken