{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Konteramiral?

Medellönen för en Konteramiral är
46 100 kr
i månaden.

Medellöner för Konteramiral

Snittlön
Snittlön 46 100 kr
Man
Män 46 500 kr
Kvinna
Kvinnor 41 300 kr

Så mycket tjänar en Konteramiral i Sverige

En Konteramiral i Sverige tjänar i snitt 46 100 kr i månadslön.

Lönen för en Konteramiral kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Konteramiral så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Militära yrken där yrket Konteramiral ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Officer , Reservofficer  och Kapten  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Konteramiral?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Konteramiral på följande sätt:
Leder, planerar och genomför militära operatio­ner nationellt och internationellt. Leder militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Konteramiral tjänar?

Känner du en Konteramiral? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Konteramiral

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Konteramiral löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Konteramiral Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 - kr 33 000 kr
35-44 - kr 38 500 kr
45-54 - kr 41 300 kr
55-64 - kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 32 900 kr
25-34 34 900 kr 34 900 kr
35-44 42 900 kr 42 200 kr
45-54 46 400 kr 50 800 kr
55-64 49 200 kr 52 900 kr
65-66 - kr 55 100 kr
Genomsnitt 41 300 kr 46 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Konteramiral Genomsnitt alla yrken
18-24 32 500 kr 24 700 kr
25-34 34 900 kr 30 700 kr
35-44 42 200 kr 35 500 kr
45-54 50 500 kr 37 500 kr
55-64 52 800 kr 37 400 kr
65-66 55 100 kr 39 700 kr
Genomsnitt 46 100 kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 46 100 kr 41 300 kr 46 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 46 100 kr 41 300 kr 46 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som konteramiral, ligger på 60 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som konteramiral, ligger på 31 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 900 kr.

Variationer i lön inom Konteramiral

Yrkestitel Kvinna Man
Officer 41 300 kr 46 500 kr
Kapten 41 300 kr 46 500 kr
Reservofficer 41 300 kr 46 500 kr
General 41 300 kr 46 500 kr
Överbefälhavare 41 300 kr 46 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Konteramiral

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Konteramiral

Visste du att en Konteramiral i snitt har liknande lön som en Kemiingenjör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Konteramiral inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken