{{titleheading}}

Vad tjänar en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef är
42 400 kr
i månaden.

Medellöner för Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 42 400 kr
Man
Män 43 300 kr
Kvinna
Kvinnor 41 500 kr

Så mycket tjänar en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i Sverige

En Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 42 400 kr i månadslön.

Lönen för en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Butikschef , VD, inom handel, utan chefshierarki  och VD handel  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom handel samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 200 kr 39 700 kr
35-44 41 000 kr - kr
45-54 43 100 kr 46 000 kr
55-64 47 200 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 500 kr 43 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 39 500 kr 33 000 kr
35-44 41 000 kr 38 500 kr
45-54 44 600 kr 41 300 kr
55-64 47 100 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 42 400 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 - kr 30 700 kr
35-44 - kr 35 500 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt - kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 400 kr 41 500 kr 43 300 kr
Småland med öarna 36 800 kr - kr - kr
Stockholm 49 000 kr 46 300 kr 54 200 kr
Sydsverige 43 800 kr - kr 44 900 kr
Västsverige - kr 42 100 kr - kr
Östra Mellansverige 40 300 kr - kr 41 800 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef, ligger på 54 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef, ligger på 36 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 54 200 kr 56 300 kr
Varuhuschef 54 200 kr 56 300 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 54 200 kr 56 300 kr
Centrumledare 54 200 kr 56 300 kr
Butikschef 41 500 kr 43 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Visste du att en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken