{{titleheading}}

Vad tjänar en Politiker?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Politiker

Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.

Så mycket tjänar en Politiker i Sverige

Lönen för en Politiker kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Politiker så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Politiker ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Riksdagsledamot , Kommunalråd  och Statssekreterare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Politiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Politiker på följande sätt:
Fattar beslut, leder och påverkar verksamhet i demokratiskt valda organ på nationell, regional eller lokal nivå. Utformar, stadfäster, ändrar och upphäver lagar, förordningar och andra författningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Politiker tjänar?

Känner du en Politiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Politiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Politiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Politiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 - kr 32 200 kr
35-44 - kr 38 100 kr
45-54 - kr 40 500 kr
55-64 - kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt - kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 102 700 kr 104 200 kr
45-54 102 700 kr 103 700 kr
55-64 104 800 kr 105 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 103 300 kr 104 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Politiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 - kr 29 900 kr
35-44 103 400 kr 34 700 kr
45-54 103 300 kr 36 500 kr
55-64 105 100 kr 36 500 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 103 800 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 103 800 kr 103 300 kr 104 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 103 800 kr 103 300 kr 104 200 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som politiker, ligger på 108 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 104 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som politiker, ligger på 102 700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 102 800 kr.

Variationer i lön inom Politiker

Yrkestitel Kvinna Man
Ambassadör 92 700 kr 92 500 kr
Rikspolischef 92 700 kr 92 500 kr
Kommunchef 92 700 kr 92 500 kr
Kommundirektör 92 700 kr 92 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Politiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken