{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Reservofficer?

Medellönen för en Reservofficer är

46 400 kr

i månaden.

Medellöner för Reservofficer

Snittlön
Snittlön 46 400 kr
Man
Män 46 800 kr
Kvinna
Kvinnor 42 100 kr

Så mycket tjänar en Reservofficer i Sverige

I Sverige tjänar en Reservofficer i snitt 46 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Reservofficer arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Militära yrken där yrket Reservofficer ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Officer, Kapten och General.

Vad gör en Reservofficer?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Reservofficer på följande sätt:
Leder, planerar och genomför militära operatio­ner nationellt och internationellt. Leder militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Reservofficer tjänar?

Känner du en Reservofficer? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Reservofficer

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Reservofficer löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Reservofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 31 400 kr
25-34 35 700 kr 34 800 kr
35-44 42 000 kr 43 300 kr
45-54 49 100 kr 50 500 kr
55-64 50 600 kr 52 800 kr
65-66 - kr 48 600 kr
Genomsnitt 42 100 kr 46 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Reservofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 31 400 kr 25 300 kr
25-34 34 900 kr 31 400 kr
35-44 43 100 kr 36 200 kr
45-54 50 400 kr 38 600 kr
55-64 52 700 kr 38 400 kr
65-66 48 600 kr 40 300 kr
Genomsnitt 46 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 46 400 kr 42 100 kr 46 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 46 400 kr 42 100 kr 46 800 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som reservofficer, ligger på 54 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som reservofficer, ligger på 31 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32 000 kr.

Variationer i lön inom Reservofficer

Yrkestitel Kvinna Man
Officer 42 100 kr 46 800 kr
Kapten 42 100 kr 46 800 kr
General 42 100 kr 46 800 kr
Överbefälhavare 42 100 kr 46 800 kr
Major 42 100 kr 46 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Reservofficer

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Reservofficer

Visste du att en Reservofficer i snitt har liknande lön som en Maskiningenjör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Reservofficer inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken