{{titleheading}}

Vad tjänar en Rikspolischef?

Medellönen för en Rikspolischef är
92 600 kr
i månaden.

Medellöner för Rikspolischef

Snittlön
Snittlön 92 600 kr
Man
Män 92 500 kr
Kvinna
Kvinnor 92 700 kr

Så mycket tjänar en Rikspolischef i Sverige

En Rikspolischef i Sverige tjänar i snitt 92 600 kr i månadslön.

Lönen för en Rikspolischef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Rikspolischef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Rikspolischef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ambassadör , Kommunchef  och Kommundirektör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Rikspolischef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Rikspolischef på följande sätt:
Organiserar, leder och svarar för att politiska beslut verkställs. Planerar, leder och samordnar myndigheters, kommuners och landstings verksamhet. Ger den politiska ledningen råd i sakfrågor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Rikspolischef tjänar?

Känner du en Rikspolischef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Rikspolischef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Rikspolischef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Rikspolischef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 - kr 32 200 kr
35-44 - kr 38 100 kr
45-54 - kr 40 500 kr
55-64 - kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt - kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 76 500 kr 81 600 kr
45-54 88 000 kr 88 900 kr
55-64 97 900 kr 96 400 kr
65-66 98 200 kr 91 900 kr
Genomsnitt 92 700 kr 92 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Rikspolischef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 - kr 29 900 kr
35-44 79 400 kr 34 700 kr
45-54 88 400 kr 36 500 kr
55-64 97 100 kr 36 500 kr
65-66 94 200 kr 38 200 kr
Genomsnitt 92 600 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 87 400 kr 89 100 kr 86 300 kr
Norra Mellansverige 85 900 kr 85 300 kr 86 300 kr
Riket 92 600 kr 92 700 kr 92 600 kr
Småland med öarna 84 800 kr 86 700 kr 83 100 kr
Stockholm 108 400 kr 107 600 kr 109 500 kr
Sydsverige 91 300 kr 88 700 kr 93 300 kr
Västsverige 85 700 kr 84 300 kr 86 800 kr
Östra Mellansverige 90 300 kr 89 600 kr 91 000 kr
Övre Norrland 82 200 kr 83 200 kr 81 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som rikspolischef, ligger på 127 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom landstingssektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 123 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som rikspolischef, ligger på 68 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 73 000 kr.

Variationer i lön inom Rikspolischef

Yrkestitel Kvinna Man
Ambassadör 92 700 kr 92 500 kr
Kommunchef 92 700 kr 92 500 kr
Kommundirektör 92 700 kr 92 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken