{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Sqe supplier quality engineer?

Medellönen för en Sqe supplier quality engineer är
42 400 kr
i månaden.

Medellöner för Sqe supplier quality engineer

Snittlön
Snittlön 42 400 kr
Man
Män 43 400 kr
Kvinna
Kvinnor 39 000 kr

Så mycket tjänar en Sqe supplier quality engineer i Sverige

En Sqe supplier quality engineer i Sverige tjänar i snitt 42 400 kr i månadslön.

Lönen för en Sqe supplier quality engineer kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Sqe supplier quality engineer så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Sqe supplier quality engineer ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Produktionsfaktor , Prissättare  och Prisanalytiker  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Sqe supplier quality engineer?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sqe supplier quality engineer på följande sätt:
Utför operativ produktions-, informations- och materialplanering baserat på skattade volymer, faktiskt åtgång och lagerhållning. Granskar konstruktioner i samråd med konstruktör utifrån funktionella och bearbetningstekniska krav. Tidsätter operationer, kalkylerar arbets-, lager-, transport-, tjänste- och produktionskostnader.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Sqe supplier quality engineer tjänar?

Känner du en Sqe supplier quality engineer? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Sqe supplier quality engineer

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sqe supplier quality engineer löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 31 400 kr 33 900 kr
25-34 37 600 kr 38 100 kr
35-44 40 600 kr 42 400 kr
45-54 41 500 kr 44 000 kr
55-64 39 200 kr 48 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 000 kr 43 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Sqe supplier quality engineer Genomsnitt alla yrken
18-24 33 000 kr 27 000 kr
25-34 37 900 kr 33 800 kr
35-44 42 000 kr 39 600 kr
45-54 43 400 kr 42 700 kr
55-64 46 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 42 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sqe supplier quality engineer Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 40 700 kr - kr 42 000 kr
Norra Mellansverige 39 800 kr 37 800 kr 40 400 kr
Riket 42 400 kr 39 000 kr 43 400 kr
Småland med öarna 39 900 kr 39 900 kr 39 900 kr
Stockholm 45 100 kr 42 300 kr 46 000 kr
Sydsverige 41 100 kr 37 700 kr 41 900 kr
Västsverige 42 500 kr 40 300 kr 43 200 kr
Östra Mellansverige 45 700 kr 37 400 kr 47 800 kr
Övre Norrland 38 400 kr 34 200 kr 40 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som sqe supplier quality engineer, ligger på 48 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som sqe supplier quality engineer, ligger på 31 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 33 900 kr.

Variationer i lön inom Sqe supplier quality engineer

Yrkestitel Kvinna Man
Drifttekniker 40 200 kr 45 200 kr
Automationstekniker 44 400 kr 45 200 kr
Konstruktör 44 400 kr 45 200 kr
Automationsingenjör 39 800 kr 41 200 kr
VVS-ingenjör 39 800 kr 41 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Sqe supplier quality engineer

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Sqe supplier quality engineer

Visste du att en Sqe supplier quality engineer i snitt har liknande lön som en Nutritionist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sqe supplier quality engineer inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken