{{titleheading}}

Vad tjänar en Svetsare?

Medellönen för en Svetsare är
30 900 kr
i månaden.

Medellöner för Svetsare

Snittlön
Snittlön 30 900 kr
Man
Män 30 900 kr
Kvinna
Kvinnor 30 600 kr

Så mycket tjänar en Svetsare i Sverige

En Svetsare i Sverige tjänar i snitt 30 900 kr i månadslön.

Lönen för en Svetsare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Svetsare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Svetsare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en CNC-operatör , Verkstadsarbetare  och Verkstadsmekaniker  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Svetsare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Svetsare på följande sätt:
Sköter, styr och övervakar hel- och halvautomatiska maskiner som bearbetar arbetsstycken av metall eller liknande material genom borrning, hyvling, svarvning, fräsning, gängning, slipning, svetsning m.m. Programmerar datorstyrda maskiner och korrigerar program. Sköter maski­ner som bearbetar och skär material med hjälp av elektroner. Hanterar maskiner som formar detaljer i metall genom pressning eller tryck samt maskiner som kapar eller klipper metallprodukter. Sätter upp, utprovar och besiktigar verktyg. Ställer in och programmerar hel- och halvautomatiska verktygsmaskiner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Svetsare tjänar?

Känner du en Svetsare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Svetsare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Svetsare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 31 700 kr 28 300 kr
25-34 31 400 kr 30 300 kr
35-44 30 300 kr 31 500 kr
45-54 30 400 kr 32 000 kr
55-64 29 300 kr 31 500 kr
65-66 - kr 29 500 kr
Genomsnitt 30 600 kr 30 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Svetsare Genomsnitt alla yrken
18-24 28 800 kr 26 600 kr
25-34 30 500 kr 32 200 kr
35-44 31 400 kr 38 100 kr
45-54 31 800 kr 40 500 kr
55-64 31 200 kr 38 300 kr
65-66 29 500 kr 36 300 kr
Genomsnitt 30 900 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 27 700 kr
35-44 - kr 31 000 kr
45-54 - kr 29 600 kr
55-64 - kr 28 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 29 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Svetsare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 27 700 kr 29 900 kr
35-44 31 000 kr 34 700 kr
45-54 29 600 kr 36 500 kr
55-64 28 600 kr 36 500 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 29 000 kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 300 kr - kr 28 400 kr
Norra Mellansverige 31 100 kr 29 200 kr 31 300 kr
Riket 30 900 kr 30 600 kr 30 900 kr
Småland med öarna 28 500 kr 27 100 kr 28 800 kr
Stockholm 31 900 kr 30 900 kr 32 000 kr
Sydsverige 29 100 kr 27 700 kr 29 200 kr
Västsverige 33 600 kr 34 300 kr 33 400 kr
Östra Mellansverige 30 500 kr 30 300 kr 30 600 kr
Övre Norrland 31 600 kr - kr 31 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 27 900 kr - kr 27 900 kr
Riket 29 000 kr - kr 29 000 kr
Småland med öarna 28 600 kr - kr 28 600 kr
Stockholm 35 300 kr - kr 35 300 kr
Sydsverige 26 600 kr - kr 26 600 kr
Västsverige 28 700 kr - kr 28 700 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som svetsare, ligger på 35 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 34 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som svetsare, ligger på 26 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Sydsverige.

Variationer i lön inom Svetsare

Yrkestitel Kvinna Man
Smed - kr 30 700 kr
Verktygsmakare - kr 31 900 kr
CNC-operatör 30 600 kr 30 900 kr
Verkstadsarbetare 30 600 kr 30 900 kr
Verkstadsmekaniker 30 600 kr 30 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken