{{titleheading}}

Vad tjänar en VD finansiell verksamhet?

Medellönen för en VD finansiell verksamhet är
80 500 kr
i månaden.

Medellöner för VD finansiell verksamhet

Snittlön
Snittlön 80 500 kr
Man
Män 91 900 kr
Kvinna
Kvinnor 66 600 kr

Så mycket tjänar en VD finansiell verksamhet i Sverige

En VD finansiell verksamhet i Sverige tjänar i snitt 80 500 kr i månadslön.

Lönen för en VD finansiell verksamhet kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD finansiell verksamhet så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket VD finansiell verksamhet ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki , Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef  och Lånechef, bank, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD finansiell verksamhet?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD finansiell verksamhet på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom bank, finans och försäkringsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD finansiell verksamhet tjänar?

Känner du en VD finansiell verksamhet? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD finansiell verksamhet

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD finansiell verksamhet löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 48 000 kr 50 700 kr
35-44 64 700 kr 95 300 kr
45-54 69 800 kr 90 700 kr
55-64 73 500 kr 95 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 66 600 kr 91 900 kr

 

Ålder Genomsnitt VD finansiell verksamhet Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 400 kr
25-34 49 400 kr 33 000 kr
35-44 81 300 kr 38 500 kr
45-54 81 700 kr 41 300 kr
55-64 85 000 kr 39 600 kr
65-66 - kr 36 500 kr
Genomsnitt 80 500 kr 36 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD finansiell verksamhet Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 700 kr
25-34 - kr 30 700 kr
35-44 - kr 35 500 kr
45-54 - kr 37 500 kr
55-64 - kr 37 400 kr
65-66 - kr 39 700 kr
Genomsnitt - kr 34 900 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 58 600 kr - kr - kr
Riket 80 500 kr 66 600 kr 91 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 96 500 kr 76 800 kr 109 500 kr
Sydsverige 63 700 kr 60 200 kr 67 700 kr
Västsverige 64 100 kr 59 300 kr 69 400 kr
Östra Mellansverige 61 100 kr 56 000 kr 67 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd finansiell verksamhet, ligger på 98 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd finansiell verksamhet, ligger på 48 000 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 50 700 kr.

Variationer i lön inom VD finansiell verksamhet

Yrkestitel Kvinna Man
Bankchef 117 900 kr 160 200 kr
Avdelningschef bank 117 900 kr 160 200 kr
Regionchef försäkringar 117 900 kr 160 200 kr
Lånechef bank 117 900 kr 160 200 kr
Fondchef 66 600 kr 91 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken