{{titleheading}}

Vad tjänar en Verkställande direktör (VD)?

Medellönen för en Verkställande direktör (VD) är
78 300 kr
i månaden.

Medellöner för Verkställande direktör (VD)

Snittlön
Snittlön 78 300 kr
Man
Män 78 200 kr
Kvinna
Kvinnor 78 800 kr

Så mycket tjänar en Verkställande direktör (VD) i Sverige

En Verkställande direktör (VD) i Sverige tjänar i snitt 78 300 kr i månadslön.

Lönen för en Verkställande direktör (VD) kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Verkställande direktör (VD) så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Verkställande direktör (VD) ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Generaldirektör , Affärsområdeschef  och Bankdirektör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Verkställande direktör (VD)?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Verkställande direktör (VD) på följande sätt:
Högsta chefer i verksamhet med chefshierarki. Planerar, leder och samordnar verksamhet i företag och affärsverk med stöd från andra chefer, efter riktlinjer fastställda av en styrelse eller ledning. Formulerar och beslutar om mål och policy. Fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar. Representerar företaget i dess förehavanden med andra företag, organisationer och myndigheter. Redovisar resultat till styrelsen eller ledningen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Verkställande direktör (VD) tjänar?

Känner du en Verkställande direktör (VD)? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Verkställande direktör (VD)

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Verkställande direktör (VD) löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 75 900 kr 73 500 kr
45-54 - kr 90 300 kr
55-64 82 300 kr 75 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 78 800 kr 78 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Verkställande direktör (VD) Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 600 kr
25-34 - kr 32 200 kr
35-44 74 000 kr 38 100 kr
45-54 89 400 kr 40 500 kr
55-64 76 300 kr 38 300 kr
65-66 - kr 36 300 kr
Genomsnitt 78 300 kr 35 900 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Verkställande direktör (VD) Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 24 200 kr
25-34 - kr 29 900 kr
35-44 - kr 34 700 kr
45-54 - kr 36 500 kr
55-64 - kr 36 500 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 34 000 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 71 900 kr - kr 78 000 kr
Riket 78 300 kr 78 800 kr 78 200 kr
Småland med öarna 69 000 kr - kr 66 700 kr
Stockholm 86 800 kr - kr 86 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 81 100 kr 73 000 kr - kr
Östra Mellansverige 66 300 kr - kr 65 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som verkställande direktör (vd), ligger på 95 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 94 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som verkställande direktör (vd), ligger på 56 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på högst 2 år.

Variationer i lön inom Verkställande direktör (VD)

Yrkestitel Kvinna Man
Generaldirektör 78 800 kr 78 200 kr
Affärsområdeschef 78 800 kr 78 200 kr
Bankdirektör 78 800 kr 78 200 kr
Chefredaktör 78 800 kr 78 200 kr
Chief Exective Officer (CEO) 78 800 kr 78 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Verkställande direktör (VD)

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Verkställande direktör (VD)

Visste du att en Verkställande direktör (VD) i snitt har liknande lön som en Överläkare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Verkställande direktör (VD) inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken