Privatpersoner på Skrädene Mellersta Vältan (1 st)