Privatpersoner i Habo på postnummer 566 33 (1 369 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.