Privatpersoner på Månestad Klockarehumpen 1 (1 st)