Privatpersoner på Asksättersvägen Nyhagens gård 1 (1 st)