Privatpersoner på Västerbränninge Borgsro 1 (1 st)