Privatpersoner på Skeppsås Kvinneby Södergård Stallet (2 st)