Privatpersoner på Runtuna Sörby Jordkulan 1 (1 st)