Privatpersoner i Åkers Styckebruk på postnummer 647 52 (832 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.