Privatpersoner på Nottebäcks-Skeda Bergdala (1 st)