Privatpersoner på Albert Zetterbergs väg 19 (1 st)