Privatpersoner på Albert Zetterbergs väg 22 (1 st)