Privatpersoner i Sollenkroka Ö på postnummer 130 41 (10 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.