Privatpersoner på Gamla Herrviksnäsvägen 57 (1 st)