Sök fram den person du vill
se gratis Löneranking på

Kolla anonymt och gratis hur alla svenskar ligger till i löneligan på sitt postnummer. Den som har placering 1 har högst lön.

Vilken placering har du jämfört med dina grannar? Vem tjänar mest och minst på postnumret? — Sök hur mycket du vill!

Direkt & anonymt

Sök person för att se deras placering

Vad är gratis Löneranking?

  • Bygger på en persons löneplacering jämfört med andra på samma postnummer
  • Bygger på löneuppgifter om alla svenskar över 16 år (som deklarerar)
  • Uppdateras 4 gånger per år
  • Visas en bit ner på personrapporterna Mer information om Löneranking

Mer om gratis Löneranking

Vad är gratis Löneranking?

Gratis Löneranking är detsamma som löneligan i ett postnummer. Exempelvis om en person har placering 25 så har den personen den 25:e högsta lönen i postnumret. Den som har placering 1 har högst lön i postnumret.

Det bor i snitt ca 1 500 personer i ett postnummer men spridningen är stor. Här anges hur många personer som bor i det aktuella postnumret så att man själv räkna ut om personens lön är hög, låg eller medel på postnumret. Bor det exempelvis 1 000 personer i ett postnummer och personen har placering 500 så har personen en medelhög lön i postnumret.

Gratis Löneranking baseras på summan av inkomst av tjänst och näringsverksamhet i den senast godkända deklarationen för alla privatpersoner i Sverige över 16 år som deklarerar på postnumret.

Här visas gratis Löneranking

1. På varje personrapport hittar du en rosa ruta som handlar om lön anonymt. Klicka på knappen "Se Löneranking gratis".

2. På personens Lönerankingsida klickar du på "Visa ranking" för att direkt på skärmen se vilken placering personens lön har på postnumret. Även det totala antalet personer på postnumret anges.

I detta exempel har personen placering 114 av totalt 1322 personer i sitt postnummer. Personen har då en hög lön i postnumret.

I detta exempel har personen placering 114 av totalt 1322 personer i sitt postnummer. Personen har då en hög lön i postnumret.

Är gratis Löneranking anonym?

Ja det är helt anonymt att kolla en persons gratis Löneranking. Det som visas är ett urklipp från en sida ur Ratsitkatalogen som är en tryckt periodisk skrift.

Utökad Löneranking på dig själv

Sedan många år tillbaka har vi presenterat utökad Löneranking på dig själv i tjänsterna Självbevakning, Premium och i Plus. I dessa betaltjänster kan du även se din Löneranking på kommun, län och i hela Sverige samt i nivåerna kön och ålder. Om du har dessa betaltjänster så ligger din "utökade Löneranking" under Mina sidor.